direct naar inhoud van Artikel 3 Horeca
Plan: Kustwerk Katwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0537.bpKATkustwerk-va01

Artikel 3 Horeca

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. lichte horeca als bedoeld in artikel 1 lid 1.38 onder a;
 • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen-, nutsvoorzieningen en water.
3.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

3.2.1 Gebouwen
 • a. de gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de goothoogte van de gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoering aangegeven goothoogte met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - hoogte vanaf NAP' gemeten wordt vanaf NAP;
 • c. indien geen goothoogte is aangegeven, bedraagt de maximale goothoogte de bestaande goothoogte;
 • d. de bouwhoogte van de gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding aangegeven bouwhoogte, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - hoogte vanaf NAP' gemeten wordt vanaf NAP.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde
 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken,
  geen gebouw zijnde, bedraagt ten hoogste: 3 m;
 • c. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt ten hoogste: 10 m;
 • d. het aantal vlaggenmasten per bedrijf bedraagt maximaal: 5.