direct naar inhoud van Artikel 18 Algemene bouwregels
Plan: Kustwerk Katwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0537.bpKATkustwerk-va01

Artikel 18 Algemene bouwregels

18.1 Overschrijding bouwgrenzen

Bouwregels, aanduidingsgrenzen, aanduidingen en bestemmingsregels als bedoeld in artikel 3 tot en met 8 mogen worden overschreden door tot gebouwen behorende funderingen, ventilatiekokers, liftschachten en vergelijkbare ondergeschikte bouwonderdelen c.q. technische installaties mits de overschrijding ten hoogste 2,5 m bedraagt.

18.2 Dakhelling

Van een gebouw waarvoor de maximale goothoogte is bepaald, mag voor zover niet anders is bepaald, geen deel uitsteken buiten de denkbeeldige vlakken, die de betreffende gevel snijden ter hoogte van de maximale hoogte en terugvallen onder hoeken van 45° met de horizon, met dien verstande dat tussen de toegestane denkbeeldige dakvlakken met een helling van 45° en de daaruit voortvloeiende maximale hoogte, ook platte afdekkingen, dakvlakken met een helling van meer of minder dan 45° en rechtopgaande gevelconstructies, waaronder begrepen topgevels, zijn toegestaan. Deze regel is niet van toepassing op ondergeschikte bouwdelen, zoals schoorstenen en goten.